Det kompletta
tjänsteutbudet

Lön och HR för utländska arbetstagare

- Anpassad din verksamhet

/

VAD
VARFÖR
  • Anställningsavtal
  • Lönehantering
  • Skatt/sociala avgifter
  • Arbetsmiljölagstiftningen
  • Satser och regler
  • Offentlig rapportering och betalning

Vi hjälper dig gärna med att identifiera behov och möjligheter

We will help you identifying your needs and possibilities

Anställning

Lönehantering

Arbete i Norge

Anställning
Anställning
Lönehantering
Lönehantering
Arbete i Norge
Arbete i Norge