Det kompletta
tjänsteutbudet

Bank

Alla affärsdrivande företag i Norge måste ha ett norskt bankkontonummer. Kravet för att upprätta ett bankkonto är att bolaget har ett norskt organisationsnummer utöver övriga ID-handlingar som bekräftats av Notarius Publicus. Bankernas handläggningstid kan variera, men man bör räkna med ca två veckor innan bankkontot är igång.

VIEW Tax erbjuder ett system för klientkonto.
240_F_103572018_gjJUr9gqZmfwJheezfLpLRXFlQnSqZpN

Boka ett möte