Det kompletta
tjänsteutbudet

Arkivering

All dokumentation sparas i applikationen Xledger, liksom transaktioner, fakturaunderlag och rapporter. Förfarandet tillfredsställer norska myndigheters krav på digital arkivering.
240_F_61901453_i9Nx4xi6zBgBFqKymowzUtIUs4ZX3Bsb

Boka ett möte