Det kompletta
tjänsteutbudet

Fakturering

VIEW Tax erbjuder fakturering via internetapplikationen Xledger. Vi anpassar layout med kundens logotyp, juridiska upplysningar och produktkoder, som en del av uppstartsprocessen. Kunden kan gärna fakturera själv via egen användarprofil och tillgång till applikationen. Kundens behov för arkivering och dokumentation täcks vid användande av denna faktureringslösning, där alla transaktioner dokumenteras med en bild av fakturadokumentet och fakturaunderlaget. Applikationen ger möjlighet till utskick av påminnelser och räntenotor vid försenad betalning. Rutinerna är skapade i överensstämmelse med norsk lagstiftning, men det är även möjligt med individuell anpassning av påminnelserna.

Bankintegration gör det möjligt att visa realtidsinformation på kundreskontra och likviditet. För kunder som använder sig av VIEW Tax klientkontotjänster, sker löpande avräkning mot kund.

Norsk lagstiftning tillåter kunden att fakturera via egna system. Krav på fakturanummer, reskontraspecifikationer, försäljningsdokumentation och arkivering av data är emellertid desamma – oberoende av vilket system som används. Väljs denna lösning måste kunden räkna med att kunna göra data tillgängligt för insyn vid förfrågan från representant eller offentlig myndighet.
 
pc%204

Boka ett möte