Det kompletta
tjänsteutbudet

Rapportering

VIEW Tax utför rapportering till skattemyndigheten via Altinn. Rapporteringen baserar sig på periodens redovisning, inklusive avstämningar och kvalitetskontroll av dokumentationen. Det utarbetas också årliga kontroller och avstämningar av alla rutiner och procedurer. Detta för att säkerställa att rapporteringen och kvaliteten uppfyller gällande lagar och föreskrifter. Samtidigt garanteras kunden att leveransen är i linje med vad som är avtalat och stämmer med de förväntningar som ligger bakom uppdraget.
reporting%20altinn%20tax

Boka ett möte