Oslo

Vårt huvudkontor ligger i Oslo där vi erbjuder den internetbaserade ekonomilösningen Xledger, samt ekonomi- och rådgivningstjänster. De flesta av våra medarbetare på huvudkontoret i Oslo har civilekonomutbildning, eller Bachelor- eller Mastergrad utbildning inom ekonomi och administration. Många av våra anställda är dessutom auktoriserade redovisningskonsulter.
Terje P. Bratlie
Founder