Det kompletta
tjänsteutbudet
Redaelli
Känner du igen den obehagliga känslan i magen när du stiger in i en överfull linbanegondol? Eller de ögonblick då du kör över en hängbro i kraftig vind? Oavsett om vi glider genom ett naturskönt vinterlandskap eller arbetar på en oljerigg under en våldsam storm, är det i dessa stunder i livet vi är beroende av stålvajrar. Förhoppningsvis har tillverkaren av dessa stålvajrar lagt ner stort fokus på säkerhetsaspekter.

 
Vårt företag, Redaelli, är världsledande inom produktion av stålvajrar. Vi drar nytta av 200 års erfarenhet inom vårt område och har, som ett resultat, etablerat ett enastående internationellt anseende för vår stränga säkerhetspolicy. “Känslan av säkerhet“ är vårt uppdrag, och vi tar dessa ord på stort allvar i varje steg av vår produktion och servicekedja. Säkerhet innebär inte bara att göra produkterna säkra. För oss betyder att garantera säkerheten också att beräkna hållbarheten hos en produkt i full drift. Vi vill att folk som kommer in i en linbanegondol, korsar en bro eller arbetar under en kran, ska känna sig trygga, därför att de vet att säkerhet är vår högsta prioritet.

http://www.redaelli.com/​
Bridge%20construction