Det kompletta
tjänsteutbudet

Lönehantering

Baserat på information från anställningskontrakt och upplysningar i RF-1199, avlönas arbetstagare utifrån de timöversikter som redovisats eller registrerats direkt i tidsregistreringssystemet. Heltäckande tjänst avseende skatt, sociala avgifter, lönebesked, "A-melding" etc, är en del av leveransen.

Alla dokument arkiveras digitalt.


 
l%C3%B8nn%202%20xledger

Boka ett möte