Det kompletta
tjänsteutbudet

Löpande drift

Moms ska rapporteras terminvis sex gånger per år. Rapportering till skattemyndigheten (Skatteetaten) ska göras digitalt via portalen Altinn.no. Betalning av skyldig moms ska ske enligt bestämda tidpunkter, till ett specifikt bankkonto. Betalningen ska påföras ett OCR-nummer. Moms till godo betalas ut av skattemyndigheten till norskt bankkonto. Ifall företagets omsättning är lägre än 1.000.000 NOK per år, går det att ansöka om årlig rapportering.

Krav avseende rapportering, dokumentation och arkivering av data regleras i "Bokføringsloven" (sv "Bokföringslagen") och "Merverdiavgiftsloven" (sv "Mervärdesskattelagen"). VIEW Tax lyder under de auktorisationskrav som definieras i "Regnskapsførerloven " (sv "Redovisningslagen").
L%C3%B8nn%20Xledger%20VAT

Boka ett möte